Education

 STeR* (NL)

STeR* (NL)

MSc in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Deze Master biedt een opleiding waarin je de uitdaging aangaat om je creativiteit en ontwerptalent te ontwikkelen in combinatie met wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. De wisselwerking tussen maatschappij en ruimte wordt onderzocht en verklaard, en er worden oplossingen aangereikt voor ruimtelijke problemen. De opleiding is bij uitstek multidisciplinair. Ze biedt een uniek inzicht in de Vlaamse en Brusselse planningscontext en gaat de vergelijking aan met de internationale ontwikkelingen op ruimtelijk vlak.

VUB opleidingspagina: www.vub.ac.be/opleiding/stedenbouw-en-ruimtelijke-planning

De masteropleiding STeR* is opgebouwd rond drie pijlers:

  • De eerste pijler ruimte en maatschappij omvat een reeks algemene vakken die de economische, sociale, historische, geografische, politieke, mobiliteits- en landschappelijke aspecten van onze maatschappij bestuderen vanuit een ruimtelijk perspectief. Deze worden aangeboden in combinatie met ontwerpgebonden theoretische opleidingsonderdelen die historische en actuele thema’s in de stedenbouw en ruimtelijke planning behandelen, inzicht verschaffen in de publieke ruimte en methoden en technieken van stedenbouwkundig onderzoek aanleren.
  • De tweede pijler is het ontwerp. Aan de hand van vier ontwerpstudio’s ontwikkel je jouw competentie als ontwerper in aanloop naar de masterproef. De ontwerpstudio’s hebben een sequentiële opbouw waarbij steeds complexere en meer stedelijke situaties bestudeerd worden.
  • De derde pijler bestaat uit de studie van planvormen en het instrumentarium met betrekking tot ruimtelijke planning, recht, projectmanagement en participatie.

Elk jaar wordt er een excursie georganiseerd die een week duurt en je afwisselend naar een buitenlandse stad brengt of je binnenlandse cases laat bestuderen. Het laatste jaar staat bijna helemaal in het teken van de masterproef.