News & Events

Brussel - São Paulo: sociaal-ruimtelijke ongelijkheid en productie van de stedelijke ruimte

28 February 2018 , 14.00u -17u30u Zwarte Zaal - U-residence Generaal Jacqueslaan 271 1050 Brussel

Dit onderzoeksseminarie brengt professionals in het domein van de stadsontwikkeling en academici samen met de bedoeling om te debatteren over de verhouding tussen sociale ongelijkheden en de formele en informele productie van de stedelijke ruimte. Daarbij worden overeenkomsten en verschillen tussen twee stedelijke contexten als uitgangspunt genomen: Brussel en São Paulo.

Ondanks het verschil in schaal, historische en sociale context, uiteenlopende modellen van bestuur en van planificatie, vallen er een aantal thema’s op die interessant kunnen zijn in het kader van een kruisbestuiving. De lezing van de processen van transformatie en stedelijke projecten in de Belgische hoofdstad kan precies gevoed worden door te kijken naar de Braziliaanse ervaring.

In Europa heeft het stijgend gevoel van onveiligheid – gekoppeld aan de recente economische crisis, de migratiebewegingen en de terroristische aanslagen -  en een voortschrijdende polarisering op het vlak van rijkdom een zichtbare impact op de processen van stadsontwikkeling waarbij de publieke ruimten meer en meer gecontroleerd en beveiligd worden en waar private projecten tendensen vertonen om eerder exclusieve modellen te volgen

Hoe zit het met Brussel op dit vlak? Welke stedelijke, architecturale, bestuurs- en politieke modellen zijn er van toepassing en hoe staan ze ten opzichte van het risico op uitsluiting en sociaal-ruimtelijke ongelijkheid, Wat kunnen we leren van andere contexten zoals, in dit geval, Brazilië?

Schrijf u snel in via deze link

U vindt het volledige programma hier:

FR : http://www.emeel.be/t/r-847DDB5328C3C1592540EF23F30FEDED

NL: http://www.emeel.be/t/r-4FC3C3B77DC142182540EF23F30FEDED