News & Events

Debat Re:Work Jens Aerts en Kris Peeters, Ruimte voor wonen en werken in de stad

8 May 2014 , deSingel internationale Kunstcampus, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 19:30-22:00

Debat van Jens Aerts (Cosmopolis) met ondermeer minister-president Kris Peeters over de ULB - VUB Cosmopolis tentoonstelling Re:work, op 8 mei in Antwerpen

Hoe kunnen wonen en werken in de stad hun plaats krijgen? De gespreksdeelnemers gaan in debat over de uitdagingen van de aanhoudende demografische groei en over het potentieel van nieuwe ontwikkelingen voor het wonen en de bedrijvigheid in de stad. Debat onder leiding van prof. dr. Raf De Saegher (Universiteit Trondheim, Noorwegen) met Eric van Tilburg (zaakvoerder Indico, Kapellen), prof. dr. Michiel Dehaene (Universiteit Gent) en Jens Aerts (BUUR architect, stedenbouwkundige en tentoonstellingsmaker). Slotwoord door minister-president Kris Peeters.

Het wordt een debatavond over de wijze waarop wonen en werken in de toekomst in de stad hun plaats kunnen krijgen. Nieuwe concepten voor wonen en economische activiteiten zijn van fundamentele betekenis voor een duurzame stedelijke ontwikkeling in Antwerpen en andere Vlaamse kernsteden. De tentoonstelling RE:Work Brussel, een coproductie van deSingel en het Vlaams Architectuurinstituut, draagt hiervoor een aantal voorstellen voor Brusselse sites aan. Ze dienen als denkoefening voor een geïntegreerde visie op wonen en werken in een dichte stedelijke omgeving. RE:Work Antwerpen toetst deze ideeën aan de context van de Scheldestad. De gespreksdeelnemers gaan in debat over de uitdagingen van de aanhoudende demografische groei en over het potentieel van nieuwe ontwikkelingen voor het wonen, maar ook voor de bedrijvigheid in de stad.

Programma        

19u30 - Bezoek aan de tentoonstelling RE:Work onder leiding van Jens Aerts, architect en stedenbouwkundige

20u00 - Welkomstwoord door mevr. Wivina Demeester voorzitter Raad van Bestuur VAi en deSingel

20u05 - Toelichting van het concept van de tentoonstelling RE:Work door Jens Aerts, architect en stedenbouwkundige en een van de initiatiefnemers van RE:Work

20u15 - Debat onder leiding van prof. dr. Raf de Saegher, Universiteit van Trondheim, Noorwegen met: Eric van Tilburg (zaakvoerder Indico, Kapellen), prof. dr. Michiel Dehaene (Universiteit Gent) en Jens Aerts (BUUR architect,  stedenbouwkundige en tentoonstellingsmaker)

21u20 - Slotwoord Kris Peeters, Vlaams minister-president

21u30 - Afsluiting debat en receptie