News & Events

Journée d'étude / studiedag: Let's talk (about de piétonnier)!

22 October 2016 , 14.00-19.30h, BSB, rue Orts, 1000 Brussels

Geen stedenbouwkundig project dat de laatste jaren in Brussel tot zo’n verhit debat leidde als de aanleg van de voetgangerszone. De standpunten zijn verdeeld. Ze zijn ofwel gebaseerd op persoonlijke ervaringen, bevragingen, soms ook op rekenwerk of degelijk studiewerk. De voetgangerszone leeft, maar niet zelden ontbreekt de basis voor een goed gesprek: een gezonde dosis vertrouwen en ... objectieve gegevens. Nochtans zijn er al veel verzameld. Tijd om die allemaal samen te brengen en het debat op een niveau hoger te tillen! Dus: let’s talk (about the piétonnier)!

Ces dernières années, à Bruxelles, aucun projet d’urbanisme n’a suscité un débat aussi enflammé que l’aménagement du piétonnier. Les avis sont partagés. Ils se basent sur des expériences personnelles, sur des enquêtes, parfois sur des calculs ou des études sérieuses. Le piétonnier vit, mais il n’est pas rare que fassent défaut les fondations d’une discussion digne de ce nom : une bonne dose de confiance et… des données objectives. Or, des données ont été collectées en grand nombre. Le moment est dès lors venu de les rassembler et de hisser le débat au niveau supérieur ! Donc : let’s talk (about le piétonnier) !

Deze studiedag kadert in een ‘fellowship’ die BRAL is aangegaan met drie onderzoeksgroepen van de VUB (Vrije Universiteit Brussel). Deze samenwerking is één van de geselecteerde projecten in het kader van de oproep Call for Civil Society Fellows 2016, waarmee het Brussels Centre for Urban Studies (BCUS) van de VUB op zoek gaat naar middenveldorganisaties (Fellows) om mee samen te werken rond stedelijke Brusselse thema’s. Deze fellowship loopt één jaar, van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 en heeft als belangrijkste doelstelling het debat over de voetgangerszone en dus de toekomst van de Vijfhoek te objectiveren. De onderzoeksgroepen MOBI (Prof. Cathy Macharis), Cosmopolis (Prof. Kobe Boussauw) en de vakgroep POLI (Prof. Dave Sinardet) zijn hierbij de initiatiefnemers geweest. Hoewel deze onderzoeksgroepen van de VUB ook deel uitmaken van het recente opgerichte Observatorium voor Brussel-Centrum, dat een academisch initiatief is van Brussels Studies Institute (BSI) staat dit fellowship en deze studiedag los van het observatorium.

Zie de Call for Input beneden voor meer informatie.

Documents