News & Events

"Molenbeek, Scherven van geluk"- film en debat in / over Molenbeek

27 November 2016 , Huis der culturen en sociale samenhang - Mommaertsstraat 4 - 1080 Molenbeek 15u00-18u30

In 1995 maakt regisseur Jef Cornelis furore met zijn documentaire “Brussel, scherven van geluk”, een beeldessay over Oud Molenbeek. De film toont onder meer de zorgvuldigheid en de gestage energie waarmee mensen hun stad in stand houden: de voetbalclubs, een theatermaker, de handel en wandel op straat, de markt. De mensen die de stad maken, uitgerekend hier in Molenbeek. Dit voorjaar gaf stadsonderzoeker Paul Blondeel een publieke les over deze belangrijke film en over zijn etnografisch onderzoek van de jaren ’90. Het hele filmoeuvre van Jef Cornelis stond toen bij Argos op de affiche. Tijdens de les schetste Blondeel de kernvraag die ook de film stelt: hoe slaagt het beleid erin de bijdrage van deze stedelingen om te keren en deze burgers tot een loutere kostenpost te maken? Hoe komt het dat die omkering zo taai is; waarom blijven feestelijke gebeurtenissen hier onzichtbaar voor de buitenwereld?

Na inleiding op en screening van de film (15u00 - 16u15), nemen wakkere Molenbekenaars het woord - en één Brusselaar, Veerle de Vos modereert (16u30 -18u30).

§  Lieven Soete, architect, fotograaf en buurtvrijwilliger in de Molenbeekse Ransfortwijk

§  Sarah De Boeck, onderzoeker VUB – Cosmopolis en theaterwetenschapper, actieve bewoner Molenbeek

§  Mohamed Ouachen, acteur, realisator, drijvende kracht achter het kunstenaarsplatform ‘Diversité sur Scènes’

§  Chris Kesteloot, prof. Afdeling Geografie KU Leuven, publicatie over kansarme buurten, sociaal-ruimtelijke ongelijkheden, informele economische activiteiten in de stad enz.

§  Saliha Raïss, politoloog, ondervoorzitster sp.a en sterk geëngageerd in haar geboortegemeente Molenbeek

Moderator : Veerle de Vos, VRT journalist Radio 1, na de aanslagen maakte zij (zelf al 15 jaar inwoner van Molenbeek) de opgemerkte verhalenreeks “Het verdriet van Molenbeek”.

Info: Rik Baeten 0479.60.08.20, Jan Schaerlaekens 0486.21.59.61