News & Events

Vacature Mandaatassistent Mobiliteit en Ruimtelijke Planning

31 August 2017

Het Cosmopolis Centre for Urban Research (www.cosmopolis.be) van de Vrije Universiteit Brussel (campus Etterbeek) is een onderzoeksgroep van ongeveer 30 personen met expertise in het domein van de sociale geografie, ruimtelijke planning en stedenbouw. Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een voltijdse Mandaatassistent Mobiliteit en Ruimtelijke Planning.

Een greep uit je takenpakket:

Je staat in voor onderwijsondersteuning binnen de opleiding Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (SteR*) en je biedt onderzoeksondersteuning en dienstverlening binnen de activiteiten van het Cosmopolis Centre for Urban Research (Vakgroep Geografie). Je neemt de organisatie van het opleidingsonderdeel Mobiliteitsplanning op je en je verzorgt mee de begeleiding van de masterproeven. Daarnaast sta je mee in voor de communicatie met de studenten en ondersteuning bij de algemene organisatie van de opleiding.

Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het vakgebied van de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning. De focus van het onderzoek ligt in principe op het raakvlak van mobiliteitsplanning en ruimtelijke planning, maar zal in samenspraak bepaald worden.

Wij zijn op zoek naar het volgende profiel:

Je bezit een diploma van Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, of je beschikt over een masterdiploma in een aanverwante discipline, zoals verkeerskunde, planologie, architectuur, sociale geografie, milieuwetenschappen, ingenieurswetenschappen of bestuurswetenschappen. Je studeerde af met (tenminste) onderscheiding.

Je hebt een uitgesproken interesse in de discipline van de mobiliteitsplanning en de ruimtelijke planning, en je kan dit staven aan de hand van bijvoorbeeld professionele ervaring, de oriëntatie van je afstudeerwerk, of een eigen onderzoeksvoorstel.

Je schrijft vlot en beschikt over een goede kennis van het Nederlands en het Engels. Goede kennis van het Frans is een troef. Je bent bereid om af en toe ’s avonds of op zaterdag te werken.

Voorafgaande relevante professionele ervaring buiten de universiteit (bijvoorbeeld in beleidsvoorbereiding, adviesverlening, of de verkeerstechnische of stedenbouwkundige ontwerppraktijk) strekt tot aanbeveling (maar is geen uitsluitende voorwaarde).

Procedure:

Stuur je CV, en je visie op het onderzoek dat je zou willen doen (maximum 1 pagina, in het Nederlands of het Engels), en een scan van je hoogste behaalde diploma ten laatste op 31 augustus 2017 per e-mail naar Prof. Dr. Kobe Boussauw (e-mail: kobe.boussauw@vub.be).

De selectie gebeurt in september, en de aanstelling gaat ten vroegste van start op 1 oktober 2017. Het gaat om een aanstelling van 2 jaar, die in principe twee keer verlengd wordt (dus met een totale aanstellingsduur van 6 jaar).

Voor meer informatie kan je terecht bij Prof. Dr. Kobe Boussauw (e-mail: kobe.boussauw@vub.be tel.: 02 629 35 11) of Prof. Dr. Michael Ryckewaert (e-mail: michael.ryckewaert@vub.be, tel.: 02 629 35 49).