News & Events

Voorstelling VRP Manifest Mobiliteit 2.0

3 June 2016 , Vlaams Parlement De Schelp Hertogsstraat 6 1000 Brussel 9.30h-13.00h

Ruimtelijke ordening en mobiliteit zijn volgens minister-president Geert Bourgeois dé twee topprioriteiten voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Op 3 juni geven we aan hoe dit best samen kan.

We verkennen ook de toekomst van mobiliteit. Zullen we binnenkort met Google-cars, Tesla’s, … verlost kunnen worden van de files? Of zullen Uber en de e-bike hen op snelheid nemen? Of worden met mobility-as-a-service openbaar vervoer en autodelen hipper dan ooit?

In mei 2015 lanceerde de VRP het Manifest Mobiliteit. Hierin worden 12 sleutelkwesties naar voor geschoven voor een betere (stads)regionale samenhang tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling.

Het Manifest schuift nabijheid en Transit Oriented Development naar voor als de twee leidende principes voor ons beleid.

 • Hoe toekomstbestendig zijn deze principes?
 • En hoe kunnen we het gaan realiseren in Vlaanderen?

Het Manifest Mobiliteit 2.0 geeft hierop antwoorden.

praktisch

Deelname € 50 (VRP-leden) | € 75 (niet-leden). Inclusief een exemplaar van het Manifest 2.0 en broodjeslunch

INSCHRIJVEN: http://www.vrp.be/mod_calendar/voorstelling-manifest-mobiliteit-2.0/

programma

09.30 u | Verwelkoming en voorstelling Manifest 2.0 door de VRP

10.00 u | Voorstelling inhoudelijke scope en resultaten van werkgroepen In de vorm van snelle interventies. Nieuwe mobiliteit

 • Zelfsturende auto’s – weg met de file of met de utopie? - Chris Tampère (KULeuven)
 • Coöpertieve ITS – de trein is vertrokken - Steven Logghe (Be-Mobile)
 • Mobility as a service – van silo’s naar roaming - Sven Vlassenroot (VIM)
 • Gedeelde mobiliteit -  wat is openbaar vervoer? - Angelo Meuleman (Taxistop)
 • Fiets en innovatie - Wout Baert (Fietsberaad)

10.50 u | Voorstelling Verkenningsnota Nieuwe Mobiliteit - Dirk Lauwers (UGent/UA)

11.05 u | Regionale regie

 • De regionale bestuurlijke organisatie - Filip De Rynck (UGent)
 • Omgaan met sociale complexiteit - Hella Rogiers (Common Ground)
 • Framing -  Stijn Oosterlynck (UAntwerpen / OASeS)

11.45 u | Voorstelling Kompas stadsregionale aanpak – Matthias Blondia (ORG/KUL)

12.00 u | Politiek debat/reflectie

 • Bruno De Lille (Groen)
 • Lodewijk De Witte (gouverneur Vl.-Brabant)
 • Inez De Coninck (N-VA)
 • Jan Vermeulen (CD&V)
 • Joris Vandenbroucke (sp.a)

 

 • Debat olv Joris Scheers (KUL/ECTP)

12.45 u | Afronding VRP

13.00 u | Broodjeslunch