People

Joren Sansen

Research staff

 • Current position PhD researcher
 • Contact Vrije Universiteit Brussel
  Department of Geography
  Faculty of Sciences
  Building F
  Pleinlaan 2
  BE-1050 Brussels
 • E-mail

Joren Sansen obtained his Master’s degree in Geography (Ghent University) in 2014.  Employed as a researcher within a joint-PhD project at the VUB (Cosmopolis) and Ghent University (AMRP), his research focusses on the socio-spatial mismatch between Brussels and the fringe from a spatial perspective, investigating the role of accessibility and urban development in the difficulties job seekers encounter.

Educational background

2009-2014: MSc Geography (Ghent University)

Previous positions/employment

2015: Researcher, project ‘Intra-urban polycentricity in Flanders’ (Steunpunt Ruimte), SEG research group, department of Geography, Ghent University

2013: Internship at the department of Spatial Planning (City of Ghent)

Key publications

Sansen, J., Dewulf, N., Boussauw, K. (2016). Obstakels voor ruimtelijke integratie van de arbeidsmarkt in de Brusselse metropolitane regio: een verkennende analyse. Plandag 2016 (pp. 141–151). Presented at the Plandag 2016, Antwerpen: Stichting Planologische Discussiedagen.

Sansen, J., Boussauw, K., van Meeteren, M. (2015). Populatiegrenzen van polycentrische regio’s op basis van het spoorgebonden OV-netwerk. Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 19 en 20 november 2015. Antwerpen.

Sansen, J., Storme, T., et al. (2016). Het polycentrisch stedelijk systeem in Centraal Vlaanderen: planningstool voor het identificeren van potentiële ontwikkelingslocaties. Heverlee: Steunpunt Ruimte.